Tag Archives: ประกันภัยรถยนต์

การเลือกแผนประกันภัยรถยนต์ต้องเลือกให้เหมาะสมกับความต้องการ

การเลือกแผนประกันภัยรถยนต์ต้องเลือกให้เหมาะสมกับความต้องการและการใช้รถของเรา ไม่มากไป ไม่น้อยไป

ประกันชั้น 1 คุ้มครองสูงสุด
เหมาะสำหรับมือใหม่หัดขับ หรือผู้ที่เพิ่งซื้อรถใหม่มาขับ แล้วอยากให้รถดูใหม่เหมือนเพิ่งออกมาจากศูนย์ ประกันภัยชั้น 1 สามารถเคลมได้แทบทุกกรณีตั้งแต่ชนต้นไม้ ชนรั้ว ไปจนถึงอุบัติเหตุรุนแรง แน่นอนว่าคุณภาพการซ่อมของเราดีเยี่ยม รวดเร็ว ทั้งประกันภัยรถยนต์ชั้น1 ซ่อมห้าง หรือซ่อมศูนย์

ประกันชั้น 2+ สำหรับผู้ขับขี่มากประสบการณ์
ถ้าคุณขับรถมาแล้วหลายปี ไม่กังวลว่าจะขับรถชนต้นไม้ เสาไฟฟ้าแล้ว เพราะในประกันรถชั้น 2+ คุณจะได้รับความคุ้มครองเมื่อขับรถชนกับรถเท่านั้น ซึ่งมีทุนประกันเท่ากับราคารถคุณในตลาด ส่วนความเสียหายที่ไม่ได้เกิดจากรถชนรถนั้นคุณต้องจ่ายเองทั้งหมด

ประกันชั้น 3+ สำหรับผู้มีงบไม่มาก
ถ้าคุณมั่นใจฝีมือการขับรถของคุณ หรือคุณขับรถเก่า คุณเหมาะกับประกันรถชั้น 3+ เพราะคุ้มครองแต่อุบัติเหตุรถชนกับรถเท่านั้น และซ่อมให้ทั้งรถของเราเองและรถของคู่กรณี โดยทุนประกันก็ได้ตามจำนวนเงินที่ตกลงกันไว้ในกรมธรรม์ ซึ่งน้อยกว่าทุนประกันภัยชั้น 1, 2+ ที่อิงตามราคาตลาดของรถ

ประกันชั้น 3 สำหรับผู้ที่ยอมเสี่ยงภัยในท้องถนน
เหมาะสำหรับคนไม่ค่อยขับรถ เพราะประกันภัยรถยนต์ราคาน้อยที่สุดก็ต้องแลกกับความคุ้มครองที่น้อยที่สุดเช่นกัน คุ้มครองเหตุจากการชนของรถชนรถซ่อมรถให้คู่กรณีเท่านั้น ถ้าคุณขับรถชนรถคันอื่นหรืออุบัติเหตุอื่นคุณจะต้องรับผิดชอบค่าซ่อมรถของคุณเอง

เมื่อรู้แล้วว่าจะซื้อประกันรถยนต์ที่ไหนดีแล้วเลือกแผนประกันได้แล้ว เราก็มาลงรายละเอียดเรื่องกรมธรรม์กันต่อว่าแผนประกันรถที่เราสนใจนั้นมีกรมธรรม์แบบไหนบ้าง เช่น ประกันรถชั้น 1 สามารถเลือกระบุผู้ขับขี่ดีกว่าหรือไม่? เลือกแบบมีค่าเสียหายส่วนแรก (Deductible) ในประกันชั้น 1 ด้วยดีไหม? หรืออยากได้ความคุ้มครองแบบเบาๆ อย่างประกันชั้น 3+ ก็เข้าที ซึ่งสามารถทำให้ราคาเบี้ยประกันลดลงได้อีกด้วย

การคิดอัตราดอกเบี้ยประกันรถยนต์ ภาคบังคับ หรือ พ.ร.บ.

เป็นการกำหนดอัตราดอกเบี้ยคงที่เป็นอัตราเดียว โดยแยกตามประเภทของรถ และลักษณะการใช้รถ ซึ่งบริษัทที่รับทำประกันรถยนต์นั้นไม่สามารถคิดดอกเบี้ยประกันภัยต่างจากที่นายทะเบียนเป็นคนกำหนด สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ใหญ่ๆดังนี้

1.รถที่ขับเคลื่อนด้วยกำลังเครื่องยนต์

                1.รถจักรยานยนต์  ได้แก่   1.ไม่เกิน 75 ซี.ซี. ประเภทส่วนบุคคลอัตราดอกเบี้ยต่อปี 150 บาท  ส่วนประเภทรับจ้าง/ให้เช่า/สาธารณะอัตราดอกเบี้ยต่อปี 150 บาท   2.เกิน 75 ซี.ซี.ไม่เกิน 125 ซี.ซี. ประเภทส่วนบุคคลอัตราดอกเบี้ยต่อปี 300 บาท ส่วนประเภทรับจ้าง/ให้เช่า/สาธารณะอัตราดอกเบี้ยต่อปี 350 บาท  3.เกิน 125 ซี.ซี.ไม่เกิน 150 ซี.ซี.  ประเภทส่วนบุคคลอัตราดอกเบี้ยต่อปี 400 บาท ส่วนประเภทรับจ้าง/ให้เช่า/สาธารณะอัตราดอกเบี้ยต่อปี 400 บาท  4.เกิน 150 ซี.ซี.  ประเภทส่วนบุคคลอัตราดอกเบี้ยต่อปี 600 บาท  ส่วนประเภทรับจ้าง/ให้เช่า/สาธารณะอัตราดอกเบี้ยต่อปี  600 บาท

  1. รถสามล้อเครื่อง ได้แก่  1.ในเขตกรุงเทพฯ ประเภทส่วนบุคคลอัตราดอกเบี้ยต่อปี 720 บาท ส่วนประเภทรับจ้าง/ให้เช่า/สาธารณะอัตราดอกเบี้ยต่อปี 1,440 บาท  2.นอกเขต กรุงเทพฯ ประเภทส่วนบุคคลอัตราดอกเบี้ยต่อปี 400 บาท ส่วนประเภทรับจ้าง/ให้เช่า/สาธารณะอัตราดอกเบี้ยต่อปี 400 บาท

                3.รถสกายแลป  ประเภทส่วนบุคคลอัตราดอกเบี้ยต่อปี 400 บาท ส่วนประเภทรับจ้าง/ให้เช่า/สาธารณะอัตราดอกเบี้ยต่อปี 400 บาท

                4.รถยนต์นั่งไม่เกิน 7 คน  ประเภทส่วนบุคคลอัตราดอกเบี้ยประกันรถยนต์ต่อปี 600 บาท ส่วนประเภทรับจ้าง/ให้เช่า/สาธารณะอัตราดอกเบี้ยประกันรถยนต์ต่อปี 1,900 บาท

                5.รถยนต์โดยสารไม่เกิน 7 คน ขนาดที่นั่ง  ได้แก่1.ไม่เกิน 15 ที่นั่ง ประเภทส่วนบุคคลอัตราดอกเบี้ยต่อปี 1,100 บาท ส่วนประเภทรับจ้าง/ให้เช่า/สาธารณะอัตราดอกเบี้ยต่อปี 2,320  บาท  2.เกิน 15 ที่นั่ง ไม่เกิน 20 ที่นั่ง ประเภทส่วนบุคคลอัตราดอกเบี้ยต่อปี 2,050 บาท ส่วนประเภทรับจ้าง/ให้เช่า/สาธารณะอัตราดอกเบี้ยต่อปี 3,480 บาท  3.เกิน 20 ที่นั่ง ไม่เกิน 40 ที่นั่ง ประเภทส่วนบุคคลอัตราดอกเบี้ยต่อปี 3,200บาท ส่วนประเภทรับจ้าง/ให้เช่า/สาธารณะอัตราดอกเบี้ยต่อปี 7,520 บาท  4.เกิน 40 ที่นั่ง ประเภทส่วนบุคคลอัตราดอกเบี้ยต่อปี 3,740 บาท ส่วนประเภทรับจ้าง/ให้เช่า/สาธารณะอัตราดอกเบี้ยต่อปี 7,520 บาท 5.ไม่เกิน 15 ที่นั่ง  ประเภทรับจ้าง/ให้เช่า/สาธารณะอัตราดอกเบี้ยต่อปี 1,580 บาท  6.เกิน 15 ที่นั่ง ไม่เกิน 20 ที่นั่ง ประเภทรับจ้าง/ให้เช่า/สาธารณะอัตราดอกเบี้ยต่อปี 2,260 บาท  7.เกิน 20 ที่นั่ง ไม่เกิน 40 ที่นั่ง ประเภทรับจ้าง/ให้เช่า/สาธารณะอัตราดอกเบี้ยต่อปี 3,810 บาท  8.เกิน 40 ที่นั่ง ประเภทรับจ้าง/ให้เช่า/สาธารณะอัตราดอกเบี้ยต่อปี 4,630 บาท

                6.รถยนต์บรรทุก  ได้แก่  1.น้ำหนักไม่เกิน 3 ตัน ประเภทส่วนบุคคลอัตราดอกเบี้ยต่อปี 900 บาท ส่วนประเภทรับจ้าง/ให้เช่า/สาธารณะอัตราดอกเบี้ยต่อปี 1,760 บาท  2.น้ำหนักเกิน 3 ตัน ไม่เกิน 6 ตัน  ประเภทส่วนบุคคลอัตราดอกเบี้ยต่อปี 1,220  บาท ส่วนประเภทรับจ้าง/ให้เช่า/สาธารณะอัตราดอกเบี้ยต่อปี 1,830 บาท  3.น้ำหนัก เกิน 6 ตัน  ไม่เกิน 12 ตัน ประเภทส่วนบุคคลอัตราดอกเบี้ยต่อปี 1,310 บาท ส่วนประเภทรับจ้าง/ให้เช่า/สาธารณะอัตราดอกเบี้ยต่อปี 1,980  บาท  4.น้ำหนักเกิน 12 ตัน ประเภทส่วนบุคคลอัตราดอกเบี้ยต่อปี 1,700 บาท ส่วนประเภทรับจ้าง/ให้เช่า/สาธารณะอัตราดอกเบี้ยต่อปี 2,530 บาท

                7.รถยนต์บรรทุกน้ำมันเชื่อเพลิง แก๊ส หรือกรด  ได้แก่  1.ไม่เกิน 12 ตัน ประเภทส่วนบุคคลอัตราดอกเบี้ยต่อปี 1,680 บาท ส่วนประเภทรับจ้าง/ให้เช่า/สาธารณะอัตราดอกเบี้ยต่อปี 1,980 บาท   2.เกิน 12 คัน ประเภทส่วนบุคคลอัตราดอกเบี้ยต่อปี 2,320 บาท ส่วนประเภทรับจ้าง/ให้เช่า/สาธารณะอัตราดอกเบี้ยต่อปี 3,060  บาท

                8.หัวรถลากจูง   ประเภทส่วนบุคคลอัตราดอกเบี้ยต่อปี 2,370 บาท ส่วนประเภทรับจ้าง/ให้เช่า/สาธารณะอัตราดอกเบี้ยต่อปี  3,160  บาท

                9.รถพ่วง  ประเภทส่วนบุคคลอัตราดอกเบี้ยต่อปี 600 บาท ส่วนประเภทรับจ้าง/ให้เช่า/สาธารณะอัตราดอกเบี้ยต่อปี  600 บาท

                10.รถยนต์ป้ายแดง (การค้ารถยนต์) 

  1. รถยนต์ที่ใช้ในการเกษตร

                12.รถยนต์ประเภทอื่นๆ

2.รถที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า

                1.รถจักรยานยนต์  ประเภทส่วนบุคคลอัตราดอกเบี้ยต่อปี 300 บาท ส่วนประเภทรับจ้าง/ให้เช่า/สาธารณะอัตราดอกเบี้ยต่อปี   350   บาท

                2.รถสามล้อ  ประเภทส่วนบุคคลอัตราดอกเบี้ยต่อปี 500 บาท ส่วนประเภทรับจ้าง/ให้เช่า/สาธารณะอัตราดอกเบี้ยต่อปี 1,440 บาท

                3.รถยนต์นั่งไม่เกิน 7 คน  ประเภทส่วนบุคคลอัตราดอกเบี้ยต่อปี 600 บาท ส่วนประเภทรับจ้าง/ให้เช่า/สาธารณะอัตราดอกเบี้ยต่อปี  1,990  บาท

 

สนใจทำประกันภัยรถยนต์ http://www.prakunpaiservice.com